[1937_5] Enriques, Federigo, De Santillana, G., Histoire de la pensée scientifique. V: Platon et Aristote, Hermann, Paris, 1937. Traduzione di [1932_6] (vol. V). Segue [1936_8] (vol. I). Segue [1936_9] (vol. II). Ripubblicato in [1936_10] (vol. III). Segue [1937_4] (vol. IV). Seguito da [1939_4] (vol. VI). | zbl