[1936_8] Enriques, Federigo, De Santillana, G., Histoire de la pensée scientifique. I: Les Ioniens et la nature des choses, Hermann, Paris, 1936. Traduzione di [1932_6] (vol. I). Seguito da [1936_9] (vol. II). Seguito da [1936_10] (vol. III). Seguito da [1937_4] (vol. IV). Seguito da [1937_5] (vol. V). Seguito da [1939_4] (vol. VI). | zbl