[1936_9] Enriques, Federigo, De Santillana, G., Histoire de la pensée scientifique. II: Le Problème de la matière. Pythagoriciens et Éléates, II Hermann, Paris, 1936. Traduzione di [1932_6] (vol. II). Segue [1936_8] (vol. I). Seguito da [1936_10] (vol. III). Seguito da [1937_4] (vol. IV). Seguito da [1937_5] (vol. V). Seguito da [1939_4] (vol. VI). | zbl